Praktijkinformatie

Spreekuurtijden
Maandag8:00-12:0015:00-17:00
Dinsdag8:00-12:0015:00-17:00
Woensdag8:00-12:0015:00-17:00
Donderdag8:00-12:00Gesloten
Vrijdag8:00-12:0015:00-17:00

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen, behalve donderdag, geopend van 08.00-17.00 uur. Op donderdag is de praktijk geopend van 08.00 -12.30 uur. Indien u in de middag belt wordt u, alleen voor spoedeisende zaken, doorverwezen naar Huisartsenpraktijk Boesten. Telefoon: 045-5323200. Adres:  Driessenstraat 9 in Landgraaf.  Incidenteel kan een andere praktijk de waarneming overnemen. U hoort op het telefoonbericht welke praktijk u kunt bellen.

.
Tussen 12.30 en 14.30 uur is de balie gesloten i.v.m. overleg en administratie. Bij spoedgevallen kunt u tijdens kantooruren altijd terecht op de praktijk. Bel met de assistente voor overleg (Snelkeuze 1)
.
Buiten de openingstijden van de praktijk kunt u met spoedeisende hulpvragen terecht bij de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg. Telefoon: 045-5778844. Adres: Henri Dunantstraat 5 in Heerlen. Neem ten allen tijde eerst telefonisch contact op de huisartsenpost.
.
Als er sprake is van een levensbedreigende situatie, belt u direct met 112.

Stethoscoop Landgraaf huisarts

Spreekuren

De praktijk is geopend van 08:00 tot 17:00. Donderdagmiddag gesloten.

Spreekuren

Spreekuur is uitsluitend op afspraak. Per afspraak wordt 10 minuten ingepland. Denkt u meer tijd nodig te hebben of hebt u meer dan één klacht, geef dit dan door aan de assistente zodat zij een dubbele afspraak voor u kan inplannen.
.
Ook voor kleine chirurgische ingreepjes kunt u bij de huisarts terecht. De assistente zal hier meer tijd voor inplannen.
Bent u verhinderd? Dan vragen we u de afspraak af te bellen via de assistente.
.
Graag attenderen we u erop dat we voor het niet nakomen van een consult/afspraak, zonder tijdige afmelding, een ‘wegblijftarief’ hanteren. Meer uitleg hierover vindt u bij ‘Praktische informatie’.

Telefonisch uitvraag gezondheidsklacht(en)

Om een inschatting te kunnen maken op welke termijn u een afspraak moet krijgen bij de huisarts en hoe lang een afspraak moet duren, zal de assistente u een aantal vragen stellen.  Deze vragen zijn uitsluitend bedoeld om een indruk te krijgen over de aard en de ernst van uw klachten. We vragen u vriendelijk deze vragen te beantwoorden zodat we zorg kunnen dragen voor een optimale spreekuurplanning.
.
Wenst u een huisbezoek of alleen een advies? Geef dit dan duidelijk aan bij de assistente.

Huisbezoek

Huisbezoeken zijn alleen bedoeld voor patiënten die te ziek zijn om naar de praktijk te komen. De assistente zal een verzoek voor een huisbezoek altijd eerst met de huisarts overleggen. Ook hiervoor zal de assistente u een aantal vragen stellen om de urgentie van het huisbezoek te bepalen. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn, is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.
.
Een huisbezoek bij voorkeur vóór 10.00 uur aanvragen, tenzij er sprake is van spoed.

Spoedgevallen

Bij spoedgevallen kunt u tijdens kantooruren altijd terecht op de praktijk. Bel met de assistente voor overleg (Snelkeuze 1) Als er sprake is van een levensbedreigende situatie, belt u direct met 112.

Avond-, Nacht- En Weekenddienst (ANW)

Buiten de openingstijden van de praktijk kunt u met spoedeisende hulpvragen terecht bij de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg. Telefoon: 045-5778844. Adres: Henri Dunantstraat 5 in Heerlen. Neem ten allen tijde eerst telefonisch contact op de huisartsenpost.
.
Als er sprake is van een levensbedreigende situatie, belt u direct met 112.

Praktische informatie

Bloedprikken in de praktijk

U kunt in onze praktijk op maandag, dinsdag en vrijdagochtend tussen 08.00 en 11.00 uur terecht voor bloedprikken. Dit kan ook indien de aanvraag door iemand anders dan uw eigen huisarts is gedaan (bijvoorbeeld door een medisch specialist of verloskundige). Bloedafname vindt uitsluitend plaats op afspraak.

Herhaalmedicatie

We willen u vragen herhaalrecepten bij voorkeur via de receptenlijn (snelkeuze 2) te bestellen. Het is ook mogelijk hiervoor contact op te nemen met de assistente.
.
Herhaalmedicatie kan de volgende werkdag na 16.00 uur worden opgehaald in de apotheek.

Praktijkondersteuning

In onze praktijk is zowel een praktijkondersteuner somatiek (POH-S) als een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) werkzaam ter ondersteuning van de huisarts en ter verbetering van de kwaliteit van zorg.
.
De praktijkondersteuner somatiek begeleidt patiënten met een chronische aandoening zoals hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, suikerziekte, astma en COPD. Ook kunt u bij haar terecht indien u hulp wilt bij stoppen met roken.
.
De praktijkondersteuner GGZ is een psychologe. Zij behandelt patiënten met psychische en psychosociale problematiek.

Doktersassistente

U kunt bij de assistente terecht voor het maken van afspraken, het bestellen van herhalingsrecepten en het inwinnen van advies. Daarnaast kunt u bij haar terecht voor o.a. bloedprikken, injecties, urine-onderzoek, bloeddruk controle, verwijderen van hechtingen, aanstippen van wratten, verbinden van wonden, oren uitspuiten en het maken van een ECG. Hiervoor kunt u bij haar een afspraak maken.

Wegblijftarief

Wij verzoeken u vriendelijk om afspraken die u niet wilt of kunt laten doorgaan, van tevoren af te zeggen. Wij merken dat het steeds vaker voorkomt dat mensen niet op een gemaakte afspraak verschijnen. Medepatiënten moeten hierdoor onnodig lang wachten of kunnen geen afspraak krijgen. Met ingang van 1 juni 2023 hebben wij, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), een ‘wegblijf’ tarief ingevoerd.
.
Het wegblijftarief wordt in rekening gebracht bij patiënten die zonder tijdig afzeggen niet op hun afspraak verschijnen bij de huisarts of praktijkondersteuner. U ontvangt na twee niet nagekomen afspraken eerst een brief met uitleg over het wegblijftarief. Indien een afspraak een derde maal niet wordt nagekomen ontvangt u een nota van de huisarts die u vóór de volgende afspraak dient te betalen. Het geldt als een schadevergoeding voor de huisartsenpraktijk. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.
.
Voor een normaal consult van 10 minuten bij de huisarts bedraagt het wegblijftarief € 15,00. Voor een dubbel consult van in totaal 20 minuten of een afspraak bij de praktijkondersteuner bedraagt dit € 30,00.
.
Als u verhinderd bent, verzoeken wij u om uiterlijk 24 uur voor de afspraak contact op te nemen met de assistente.
.
Let op: U kunt deze rekening van het wegblijftarief niet verhalen op uw zorgverzekering!

Klachtenprocedure

Wij willen graag kwalitatief goede zorg leveren, laagdrempelig en dicht bij de patiënt. Toch kan het voorkomen dat de zorg die u ontvangt niet geheel naar wens is. Bent u ontevreden? Bespreek dit dan bij voorkeur eerst met ons, zodat wij kunnen proberen het voor u op te lossen.
.
Mocht u het lastig vinden om dit mondeling te bespreken dan kunt ook het Klachtenformulier invullen. Uw klacht zal dan door de praktijkmanager in behandeling worden genomen.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een klachtenfunctionaris van de SKGE. Dit is een onafhankelijk en onpartijdig persoon die samen met u op zoek gaat naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van  SKGE .

De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.
.
Komen we er ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris samen niet uit, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Hieraan zijn voor u kosten verbonden. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl

Landelijk Schakelpunt

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).
.
Een zorgverlener kan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Het LSP zoekt aan de hand van uw Burgerservicenummer welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben gesteld. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien. In het netwerk staat alleen uw BSN vermeld en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.
.
Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u het filmpje bekijken van VZVZ.  Wilt u het formulier invullen, klik dan hier

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

  • om gezond te blijven;
  • om klachten zelf aan te pakken;
  • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
  • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
  • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts
HaZo 24

HaZo 24

Onze praktijk is HaZo24 gecertificeerd. Dit is een keurmerk voor huisartsenpraktijken die werken aan verbetering van de zorg. Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op de internationale ISO Healthcare norm NEN-EN 15224 (zorg en welzijn) en op de normen vastgesteld door de beroepsgroep. Een certificaat geeft aan dat er gestructureerde aandacht is voor de kwaliteit van zorg en de verbetering hiervan. Naast aandacht voor de patiëntenzorg wordt ook de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk onder de loep genomen. De praktijk zal ieder jaar door een auditor bezocht worden om te kijken of er voldaan wordt aan de volgende criteria:
Patiëntgericht: Huisartszorg is afgestemd op de behoeften, wensen en waarden van de patiënt.
Veiligheid: De zorg is gericht op het vermijden van risico’s en fouten die schade kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers.
Effectiviteit: De geleverde zorg is betrouwbaar, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en bewijs.
Efficiency: De zorg draagt bij aan de vraagstelling van de patiënt en verspilling wordt vermeden.
Continuïteit: De zorg is 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.
Juiste zorg: De patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plek met de juiste middelen op een verantwoorde en veilige manier.

Translate »
Call Now Button